Lilla läsloggen

Omslag och affisch till elevboken Lilla läsloggen. Utgiven av Majemaförlaget.

© Lisa Wool-Rim Sjöblom 2019

Allt innehåll på sidan är upphovsrättsskyddat och får ej spridas.