Författarskolan 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 års omslag till Författarskolan i Lund.

Lyrikvännen 4/2009

Lyrikvännens skräckpoesinummer var Marie Pettersson och jag redaktörer för. Det fantastiska omslaget har illustrerats av den danska konstnären och serietecknaren Rikke Bakman.

© Lisa Wool-Rim Sjöblom 2019

Allt innehåll på sidan är upphovsrättsskyddat och får ej spridas.