Leta loppan! får utmärkelsen Svensk bokkonst 2012!

Leta-loppan qapqvt9bewr72im7h75p

Följande kan man läsa i det pressmeddelande som gick ut från Kungliga biblioteket den 13:e februari:

”De utvalda böckerna är föredömligt producerade och präglas av ett professionellt samspel mellan form och innehåll. Bedömningen sker av en branschjury och i år granskades totalt 286 böcker under tre dagar i Kungliga biblioteket.

Svensk Bokkonst

Föreningens övergripande mål är sedan starten för 80 år sedan att stimulera den allmänna standarden på svensk bokproduktion genom att årligen välja ut 25 böcker som goda förebilder för denna. Utställningen är ett samarbete mellan Svensk Bokkonst och Kungliga biblioteket.”

Läs mer om Svensk bokkonst här!

© Lisa Wool-Rim Sjöblom 2019

Allt innehåll på sidan är upphovsrättsskyddat och får ej spridas.