Var kommer du ifrån, egentligen?

Framsida

Jag har bidragit med form och ett flertal illustrationer till broschyren Var kommer du ifrån, egentligen?, som tagits fram av MIA – Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Broschyren tar upp frågor kring tillhörighet vad gäller ras och vithet och ställer dessa i relation till adoption. Broschyren kan beställas och/eller laddas hem från MIAs hemsida.

Mors dag

Mor-och-dotter

© Lisa Wool-Rim Sjöblom 2019

Allt innehåll på sidan är upphovsrättsskyddat och får ej spridas.