Hello hero

Ett av de roligaste uppdragen jag gjort var för Civil Rights Defenders, som bad mig göra fem serier som berättar om olika aktivister runtom i världen och det arbete de utför i kampen för människors rättigheter. Serierna ingår i projektet Hello Hero som beskrivs så här:

”Genom serierna vill vi öka förståelsen för hur människorättsförsvarares vardag ser ut samt belysa hur det är att leva i ett land där respekten för demokrati och grundläggande rättigheter är som svagast.

Medborgerliga och politiska rättigheter borde vara en självklarhet men kan inte tas för givet. Oavsett om en person väljer att viga sitt liv åt kampen, som människorättsförsvararna i seriestripparna gör, eller står upp för allas lika rättigheter i sin vardag är denne en hjälte!”

Läs mer om projektet Hello Hero här.

 

© Lisa Wool-Rim Sjöblom 2019

Allt innehåll på sidan är upphovsrättsskyddat och får ej spridas.