Gilla vatten

Några illustrationer jag gjorde till en broschyr om ordningsregler i badhus, på uppdrag av Gilla vatten.

Var kommer du ifrån, egentligen?

Framsida

Jag har bidragit med form och ett flertal illustrationer till broschyren Var kommer du ifrån, egentligen?, som tagits fram av MIA – Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Broschyren tar upp frågor kring tillhörighet vad gäller ras och vithet och ställer dessa i relation till adoption. Broschyren kan beställas och/eller laddas hem från MIAs hemsida.

Broschyr

broschyr Silc

Den här broschyren har jag formgivit för SILC förlag, till 2010 års bokmässa i Göteborg.

© Lisa Wool-Rim Sjöblom 2019

Allt innehåll på sidan är upphovsrättsskyddat och får ej spridas.