Gilla vatten

Några illustrationer jag gjorde till en broschyr om ordningsregler i badhus, på uppdrag av Gilla vatten.

© Lisa Wool-Rim Sjöblom 2019

Allt innehåll på sidan är upphovsrättsskyddat och får ej spridas.