#inktober2019

Jag medverkade i årets #inktober med 25 inlägg på mitt instagramkonto chung.woolrim. Som underlag hade jag en 2 timmar föreläsning som jag höll för Jämställdhetsmyndigheten under mitt senaste besök till Sverige. Så här skrev jag i mitt första inlägg:

Inktober startades 2009 av illustratören Jake Parker som en utmaning för tecknare att utveckla goda teckningsvanor genom att tuscha en teckning om dagen under hela oktober. För två år sen ägnade jag månaden åt att lyfta fram enskilda aspekter och historier kring adoption. I år kommer jag att omvandla en föreläsning jag höll för Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg för en vecka sedan till 30 instagraminlägg. Föreläsningen var nästan 2 timmar lång och uppdelad i två delar: Del 1: Adoptionsindustrin – föräldralösa barn, korruption och paper orphans och Del 2: Transrasialt adopterade flickor och kvinnor och sexuella övergrepp. Syftet med föreläsningen var bland annat att ifrågasätta att transnationell adoption i Sverige målas upp som en progressiv och feministisk familjebildning då industrin bygger på – ja till och med förutsätter – andra kvinnors brist på jämställdhet, rättigheter och resurser för att kunna behålla sina egna barn. Syftet var även att lyfta fram den forskning som visar att transrasialt adopterade flickor och kvinnor i Sverige, framför allt öst- och sydostasiater, är överrepresenterade vad gäller sexuella övergrepp, och koppla dessa övergrepp till den förhärskande stereotypa bilden av asiatiska flickor och kvinnor som hypersexuella, tillgängliga och underdåniga. Jag avslutade föreläsningen med att föreslå för Jämställdhetsmyndigheten olika sätt att påverka den snedvridna syn vi i Sverige har på transnationell adoption, samt att aktivt motverka spridningen av skadliga skildringar av asiater och i stället verka för positiv och neutral representation av oss. Ett inlägg om dagen i 31 dagar, som kräver både text och illustration, är rätt krävande så jag hoppas verkligen jag kommer att ro detta i land. Anledningen till varför jag gör detta är för att fler uttryckt en önskan om att höra föreläsningen och för att jag själv gjorde en hel del insiktsfull research inför den som jag känner är värdefull att dela med mig av. Okej, låt #inktober börja!
#inktober #inktober2019

Här är alla 25 bilder!

© Lisa Wool-Rim Sjöblom 2019

Allt innehåll på sidan är upphovsrättsskyddat och får ej spridas.